fbpx

Bestel voorwaarden

 • Op uw aanvraag en de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Breedband Helmond BV van toepassing.
 • Breedband Helmond beoordeelt uw aanvraag en heeft ten allen tijde het recht deze te weigeren.
 • De gewenste ingangsdatum dient uiterlijk binnen 3 kalender maanden te liggen.
 • De looptijd van de dienst vangt aan zodra deze door Breedband Helmond beschikbaar is gesteld
 • Door uw aanvraag stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing voor diensten van BreedBand Helmond. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dit kenbaar maken aan Breedband Helmond.
 • Op uw aanvraag en de levering van Breedband Helmond diensten zijn de eventuele actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van toepassing. Als bepalingen van voornoemde voorwaarden onderling verschillen, gelden de eerst genoemde bepalingen.
 • Conform artikel 7:46d lid 1 van het Burgerlijk Wetboek kan de Contractant de overeenkomst binnen zeven werkdagen na de bevestiging van de overeenkomst door Breedband Helmond, per post of e-mail beĆ«indigen, tenzij Contractant door middel van gebruik heeft ingestemd met vervroegde nakoming. Er worden geen kosten in rekening gebracht door Breedband Helmond, Contractant betaalt in dit geval alleen voor het terugsturen van een product, mocht deze reeds verstuurd zijn naar of ontvangen zijn door Contractant.
 • Bij vragen kunt u terecht op telefoonnummer 0492-200 000.
 • Contractant verklaart tevens dat de door hem/haar vermelde gegevens juist zijn en dat hij/zij bevoegd is om voor genoemd adres diensten te bestellen.

 

Voorwaarden pakketten

 • Overeenkomsten voor digitale televisie, internet en telefonie worden aangegaan voor een minimale looptijd van 12 maanden.
 • Op pakketten van voor 11 mei 2015 kunnen geen wijzigingen meer plaatsvinden. Indien u het pakket wil wijzigen gebeurt dat aan de hand van de huidige pakketten.
 • Bij het wijzigen van het pakket wordt een nieuw jaarcontract aangegaan.
 • Overeenkomsten met Breedband Helmond voor extra zenders en andere optionele diensten worden voor een onbepaalde tijd afgesloten. Extra modules hebben een minimale looptijd van een maand en een volledige maand opzegtermijn.
 • Definitie extra modules: Plus TV, Buitenland TV, Entertainment TV, Kids TV, Film1, FOX Sports Compleet, FOX Sports Eredivisie, FOX Sports International, opnemen, extra mediabox, Veel bellen vast, Veel bellen vast & mobiel.
 • Overeenkomsten voor bepaalde tijd worden na die periode stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Voor beĆ«indiging van elke overeenkomsten geldt, met inachtneming van de lopende contractstermijn, een opzegtermijn van een maand. De termijn gaat in vanaf het moment van opzegging. Als u bijvoorbeeld 14 oktober opzegt, eindigt de overeenkomst per 15 november.
 • Pakketten: Aanvullend op voorgaande voorwaarden gelden voor de afname van een Breedband Helmond pakket, onderstaande voorwaarden:
  - De pakketten zijn alleen beschikbaar in combinatie met een nieuw jaarcontract, daarna maandelijks opzegbaar.
  - In het geval van het tussentijds opzeggen van (een deel van) het pakket is het mogelijk dat eventuele kortingen komen te vervallen.
  - Op acties en de levering van Breedband Helmond diensten zijn, naast deze voorwaarden, de algemene voorwaarden van toepassing. Als bepalingen van voornoemde voorwaarden onderling verschillen, gelden de eerst genoemde bepalingen.
 • Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Breedband Helmond B.V.
Schootense Dreef 26
5708 HZ Helmond
T: 0492 200 000
klantenservice@breedbandhelmond.nl

© Copyright 2024 - Breedband Helmond